CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógia BA

Az andragógia alapszakon végzettek a felnőttképzés szakemberei. Az alapszak a korábbi képzési rendszer négy szakjának – művelődésszervező, humán szervező, munkavállalási tanácsadó, személyügyi szervező – ismereteit kínálja. A szakképzett andragógusok tudása igen széles körű: neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel bírnak, emellett munkájuk végzéséhez ismerniük kell a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, tanácsadás, csoportszervezés, konfliktuskezelés módszereit. A hallgatóknak a szakma műveléséhez több fontos készséggel is rendelkezniük kell; ilyenek a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képessége vagy az empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás.


Választható szakirányok
 (A felsoroltakból a képzés során egy szakirány választható.) 

művelődésszervező szakirányon végzettek előtt kulturális és közösségszervező feladatok állnak. A kulturális intézményrendszer működésének ismeretében arra készülnek fel, hogy településeken, kistérségekben kulturális és közösségfejlesztő projekteket tervezzenek meg, és megfelelő tudással rendelkeznek ezek megszervezéséhez, lebonyolításához is. Általánosságban azt is mondhatjuk, hogy a művelődésszervezők segítik a kulturális, művészi és tudományos értékek közvetítését, és ehhez teremtik meg a szükséges szervezeti hátteret.

felnőttképzési szervező szakirányon végzettek feladatai a felnőttoktatást fogják át. A szakirány munkájuk végzéséhez felruházza őket a felnőttoktatás módszerét, történetét, tendenciáit, intézményi és gazdasági hátterét érintő ismeretekkel. A végzettek feladatai között gyakran szerepel a felnőttoktatási programok tervezése, azok akkreditációra történő előkészítése, szervezése, lebonyolítása és az eredmények értékelése, valamint a kész felnőttoktatási programok marketingjének irányítása. Emellett felkészülnek intézmények és települések felnőttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett igények artikulálására.

személyügyi szervező szakirány ugyancsak közgazdasági alapismereteket nyújt hallgatóinak, amelyek a munkavállalókra vonatkozó szakmai tudással egészülnek ki. A végzettek az emberi erőforrás gazdálkodásban szereznek jártasságot. A személyügyi feladatok közé a toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerő-tervezés tartozik: ezek ellátására készít fel a szakirány.

 

A megszerezhető végzettség

Andragógus (a szakirány megnevezésével). A végzett a BA (bachelor) cím viselésére jogosult, és eredményei függvényében mesterképzésre (MA vagy Msc) jelentkezhet.

A képzés mintatanterve

 

Pécsi és zalaegerszegi konzultációs helyszínen.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)