CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrás tanácsadó MA (angol nyelven) ÚJ!

ÚJDONSÁG! Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak már ANGOL NYELVEN is elérhető képzési kínálatunkban! A képzésre nappali munkarendben, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS és önköltséges formában is lehet jelentkezni!

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntéselőkészítési munkáját támogatják a munkaerőgazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel lehetőségük nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A megszerezhető végzettség 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),

- szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó,

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Human Resources Counsellor.

 

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni. Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

- főiskolai szintű személyügyi szervező szak,

- egyetemi szintű humán szervező szak,

- főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,

- főiskolai szintű művelődésszervező szak,

- egyetemi szintű művelődésszervező szak,

- egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,

- emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak,

- andragógia alapszak (BA).

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség.

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a jelentkezőnek a hiányzó ismereteket:

- 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve

- 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területérőlkell pótolnia a felvételt követő két féléven belül a szak alap-tanulmányi programja mellett.

Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy (ált. tanárszakosok esetében) akár teljesen kiváltható.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán. 

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)