CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrások BA

Az emberi erőforrások alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. Az ezen a szakon szerzett diplomában szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon. Ennek a szaknak a munkaerő-piaci megnevezése humánerőforrás-menedzser. Az emberi erőforrások alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók megfelelő tudásszintre jutva alkalmasak legyenek a következő képzési szint elvégzésére, másrészt azok a hallgatók, akik a diploma megszerzése után közvetlenül munkát vállalnak, rendelkezzenek a munkaerőpiac elemzéséhez megfelelő közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismerettel, képesek legyenek ellátni az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióit, alkalmasak legyenek az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. 


A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit, az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését. Megismerkednek a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatásával, valamint az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatával. 
A gazdaságtudományi képzési területen szerezhető diplomák megszerzésének minimális nyelvi követelménye általában a középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga vagy a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, ez a szak sem kivétel ez alól. A diploma megszerzéséhez tehát a középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga vagy a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Ez jól mutatja, hogy ennél a szakmánál milyen fontos a nyelvismeret. Sokszor az elhelyezkedést gátolja a gyenge nyelvtudás, hiszen a „fejvadász” cégek az esetek többségében az állásinterjúkat is idegen nyelven bonyolítják le. Az emberi erőforrások szakon végzett szakemberek számára nagyon fontos, hogy jó kommunikációs készséggel, problémafelismerő és megoldó készség rendelkezzenek, hiszen munkaidejük nagy részét emberekkel töltik, információkat gyűjtve tőlük, róluk. Mivel munkaerő-kiválasztással is foglalkoznak, nélkülözhetetlen az emberismeret és az empátia, olykor a diplomáciai érzék sem hátrány.

Az alapszakon diplomát szerzett szakemberek megfelelő eredmények teljesítése esetén folytathatják tanulmányaikat a képzés második ciklusában, vagy elhelyezkedhetnek a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, vállalkozásokban, ahol az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatokat láthatnak el. Szolgáltatási feladatot is végezhetnek személyügyi, munkaerő-piaci és érdekképviseleti szervezeteknél.

Pécsi és zalaegerszegi konzultációs helyszínen.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)