CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, valamint a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét.

A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában.

A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában. Alapadatok

 • Megnevezés: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management at ISCED level 5).
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens; felsőfokú humánpolitikai közgazdász-asszisztens
 • Választható szakirányok: személyügyi, humánpolitikai
 • Képzési terület: gazdaságtudományok
 • Képzési ág: üzleti
 • Besorolási alapképzési szak: emberi erőforrások

Betölthető foglalkozások/munkakörök:

 • FEOR 2524 – Képzési és személyzetfejlesztési szakértő
 • FEOR 3410 – Oktatási asszisztens
 • FEOR 3520 – Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
 • FEOR 3631 – Konferencia- és rendezvényszervező
 • FEOR 3653 – Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • FEOR 4112 – Általános irodai adminisztrátor
 • FEOR 4122 – Bérelszámoló
 • FEOR 4134 – Humánpolitikai adminisztrátor

A képzésről

 • Képzési idő: 4 félév.
 • A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
 • Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%.
 • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
 • A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit.
 • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
 • A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

Elsajátítandó kompetenciák

1. A képzésben elsajátítandó kognitív (szakmai) kompetenciák:

 • jogszabályok ismerete, alkalmazása;
 • gyakorlatias feladatértelmezés, lényegfelismerés;
 • rendszerező képesség, szervezőkészség;
 • áttekintő képesség, következtetési képesség;
 • rendszerekben való gondolkodás;
 • pontosság, prezentációs készség;
 • önállóság, döntésképesség;
 • szakmai kommunikációs készség;
 • eredményorientáltság;

2. Tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen)

Alkalmas:

 • munkaerő-piaci felmérések, elemzések készítésében való közreműködésre;
 • a különböző munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri elemzések és leírások elkészítésében való részvételre;
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára, a szervezeti jelenségek felismerésére;
 • prezentációs technikák alkalmazására;

Személyügyi szakirányon továbbá

 • a létszámtervezésben való aktív közreműködésre;
 • a bérgazdálkodás területén közreműködik a bérformák és a béren kívüli juttatási rendszer kialakításában és működtetésében, valamint a munkaidő nyilvántartás különböző formáinak alkalmazásában;
 • a személyügyi folyamatok kontrolling rendszerének alkalmazásában való részvételre;
 • a vállalati érdekegyeztetés folyamatában való közreműködésre;

Humánpolitikai szakirányon továbbá

 • az emberi erőforrás fejlesztését elősegítő programok szervezésére;
 • az emberi erőforrás fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, és feldolgozására;
 • a munkaerő felvételével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a munkakörhöz kapcsolódó továbbképzések, tanfolyamok szervezésére;

3. Önállóság és felelősség a munkafeladatokban:

 • hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
 • felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség;
 • a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete;
 • a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény;
 • álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker elérése;
 • szakmai kommunikáció egy idegen nyelven, alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában;
 • szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban, infokommunikációs rendszerek használata.

Kreditek, szakmai gyakorlat, felvételi feltételek

 • Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit.
 • A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit.
 • A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.
 • A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: a szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
 • Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 

Pécsi és szombathelyi konzultációs helyszínen.

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.