CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Felsőoktatási szakképzéseink

A felsőoktatási intézmények által folytatott, felsőfokú szakképzettséget adó szakképzés a felsőoktatási szakképzés. A felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés az felsőfokú szakképzettséget ad, újabb végzettségi szintet azonban nem. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni. A felsőoktatási szakképzés besorolási alapszakján való továbbtanulás esetén a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek 75 százalékát el kell ismerni, ez egy 120 kredites felsőoktatási szakképzés esetében azt jelenti, hogy a továbbtanulásnak megfelelő alapképzési szakon 90 kreditet be kell számítani. Felsőoktatási szakképzésben eredményes felvételi eljárást követően vagy a besorolási szakon folytatott, be nem fejezett tanulmányok beszámításával kezdhetők meg, illetve folytathatók tanulmányok.

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak

  • személyügyi szakirányon
  • humánpolitika szakirányon

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési szak

  • ifjúságsegítő szakirányon

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

  • turizmus szakirányon
  • vendéglátó szakirányon