CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Informatikus könyvtáros MA

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel és tudással rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


A képzés keretében Szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser szakirány indul, amelynek célja: olyan információközvetítő szakemberek képzése, akik magas szintű ismeretekkel rendelkeznek mind az adott diszciplína, mind pedig könyvtári, információ- és könyvtártudományi területen, s akik e két (vagy akár több) tudományterületet innovatív módon tudják integrálni a lehető legjobb tudományos és szakmai tájékoztatás, információfeldolgozás és közvetítés érdekében. A magas színvonalú szakmai munka eredményeként megjelenő információs termékeket képesek lesznek piaci szemlélettel értékesíteni, a kutatásokba és a fejlesztésekbe integrálni, hogy a könyvtárak és tájékoztató intézmények produktumai a kialakulóban lévő hazai információs társadalom valódi gazdasági tényezőiévé váljanak. A szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser szakirányt végzett hallgatók – tudásuk és felkészültségük alapján – a könyvtárak, a tájékoztató, illetve az információs intézmények hagyományos és digitális információs forrásainak, valamint nemzetközi és nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával a kutatási és fejlesztési tervek megvalósításának legfontosabb információs infrastruktúra feltételeit teremtik meg. A hagyományos egyetemi képzés keretében külön-külön szakterületeken, sőt, többnyire különböző egyetemeken és karokon folyó, több tudományterületet és tudományágat integráló ismeretek legfontosabb elemei lesznek: az információs gazdaság, az információs piac elemző ismerete; a könyvtárakban megjelenő, illetve a könyvtárakban keletkező információk gazdasági, és piaci szemléletű értékesítése; az információs piac igényeinek kielégítése. 

 

A szakra történő belépés feltételei:

Feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

- informatikus könyvtáros BA szak, valamint a korábbi főiskolai (informatikus) könyvtáros szak.

Feltételekkel elfogadott alapszakok

- bármely más szakon megszerzett, korábbi főiskolai (ma: alapszak - BA, BSc) vagy korábbi egyetemi (ma: mesterszak – MA, MSc) végzettség;

- a feltétellel elfogadott alapszakkal rendelkező jelentkezők esetében a hallgatónak – mesterszakos tanulmányai megkezdése előtt – (részismereti képzés keretében) meg kell szereznie az informatikus könyvtáros szakismeretek magasabb szintű tanulmányozásához szükséges, minimálisan 50 kreditnyi ismeretanyagot. A hallgató számára – a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottságának elbírálása alapján – elismerhetők az informatikus könyvtáros alapképzési szak ismeretköreiből előzetesen megszerzett kreditek, amelyekkel részlegesen vagy teljesen realizálható az 50 kreditnyi szakmai ismeretanyag előzetes megszerzésére vonatkozó követelmény. A részismereti tanulmányok folytatása során hallgatói jogviszony keletkezik, ennek ideje alatt a hallgatónak lehetősége van más (pl. a mesterképzéshez kapcsolódó) kurzusok párhuzamos felvételére is, amelyek kreditértékei a sikeres MA felvételi után beszámíthatókká válnak.


Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg, a képzésbe történő belépés kritériumait.

A szak képzési ideje 4 félév.
A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint:

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy 

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával.

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható.A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.Az informatikus könyvtáros MA-szakon felvételi beszélgetésre kerül sor, ennek tárgykörei (előképzettségtől függően): pedagógia, pszichológia (személyiséglélektan, szociálpszichológia), és szociológia.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzett hallgatók aktívan részt vehetnek a könyvtárak, a tájékoztató, illetve az információs intézmények hagyományos és digitális információs forrásai kiépítésében és működtetésében. A nemzetközi, illetve nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával közreműködnek a kutatási és fejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen információs infrastrukturális feltételek megteremtésében és kreatív hasznosításában.

Informatikus könyvtáros minor

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)