CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Kulturális örökség tanulmányok MA

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

A végzetteket megszerzett ismereteik alkalmassá teszik a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos intézményi, önkormányzati, civil szervezeti feladatok ellátására, másrészt tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterszakra jelentkezők az alábbi szakirányokon szerezhetnek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket: írott örökség, épített örökség, valamint kulturális diplomácia és örökség menedzsment


A megszerzett végzettségi szint

- mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

- szakképzettség: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

 

Jelentkezési feltételek

A mesterképzésre csak főiskolai/ BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok:

- a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai;

- szabad bölcsész és történelem alapképzési szakok;

- magyar alapképzési szak hungarológiai és összehasonlító irodalomtudományi szakirányai.

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok:

- építészmérnöki és építőművészet alapképzési szakok;

- építészmérnöki, ingatlanfejlesztő építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki, urbanista építészmérnöki és építőművész mesterképzési szakok;

- jogi és igazgatási, valamint gazdaságtudományi képzési terület mesterszakjai;

- építész, építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.

 

MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyar és nemzetközi örökségvédelmi, közművelődési (állami, piaci és nonprofit) intézményekben, szervezetekben; önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben; építészeti örökségvédelemmel foglalkozó intézményeknél, cégeknél; nemzeti, regionális és globális szintű örökségvédelmi programokban.

 

A felvételivel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk a felvi.hu oldalán.

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)