CooSpace | etr | Intra | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Felvételihez szükséges információk

A 2013-as általános felvételi eljárás legfontosabb dátumai:

 • Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az e-felvételiben, vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap postára adásának határideje: 2013. március 1.
 • E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje: 2013. március 11.
 • Regisztrációs csomag kiküldése: 2013. május közepe
 • A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány másolata) benyújtása: 2013. június 5.
 • Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje: 2013. július 10.
 • Jogorvoslat határideje: a ponthatárok kihirdetésétől számított 15 napon belül
 • Sorrendmódosítás határideje: felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén 2013. július 10., mesterképzésre (is) történő jelentkezés esetén 2013. június 24. Figyelem! Az esetleges sorrendmódosításnál ügyeljen arra, hogy azt követően már nem módosíthatja sorrendjét még egyszer!
 • Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: 2013. július 24.

 

A jelentkezésről bővebben a felvi.hu-n:

Szakjainkról bővebb tájékoztatást talál a kar képzési kínálata oldalán.

 

Pontszámítás alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén:

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont)képezik.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot (ez az ún. jogszabályi minimum ponthatár), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2013. július 24-én megállapítandó ponthatárt.

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az, aki nem rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel - vagyis alapképzés, osztatlan mesterképzés és felsőoktatási szakképzés esetén megfelelő érettségivel -, felvételi összpontszáma nem éri el a minimum pontszámot vagy jelentkezési helyeinek egyikén sem éri el (az intézményi kapacitások korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló pontszámot.

Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 240 pont, felsőoktatási szakképzés esetén 200 pont, azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni.

A pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni.

Pontszámítás felsőoktatási szakképzés szakképzésre történő jelentkezés esetén

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított a 200 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2013. július 24-én megállapítandó ponthatárt.

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

 • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
 • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
 • az érettségi pontok kétszerezésével.


A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat (kivéve: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért, illetve az Országos Művészeti Tanulmányi versenyek alapján járó többletpontokat). A tanulmányi pontok és többletpontok számítása az előző részben foglaltak szerint történik. Felsőoktatási szakképzésben a felsőoktatási intézmények ha nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, akkor a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén a fentieken túlmenően az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Pontszámító kalkulátor a felvi.hu oldalán

 

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok

Ahhoz, hogy a jelentkező a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban eredményesen vegyen részt és a jogszabályban meghatározott pontokat, többletpontokat megkapja, a megfelelő szintű végzettséget és az adott jogcímre való jogosultságot megfelelően igazolnia kell. Esetenként a felsőoktatási intézmények által előírt egyéb dokumentummásolatokat is csatolnia kell jelentkezéséhez.

Az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell bemutatni a felsőoktatási intézménynek. A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező felvételi pontszámítást, rangsorolást befolyásoló valótlan adatszolgáltatása esetén a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti!

A beküldött dokumentummásolatokat először típusba sorolják, majd miután megvizsgálták, hogy a dokumentummásolat valóban a jelentkező dokumentummásolata-e, és megfelel-e a dokumentumtípus alapvető formai és tartalmi követelményeinek, az abban szereplő adatokat rögzítik a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi elektronikus adatbázisába.

Figyelem! A nem magyar nyelven kiállított dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!

További tájékozódási lehetőségek és információk

Jogszabályi háttér

Fogalomtár

Kérjük, minden esetben a www.felvi.hu weboldalon található tájékoztatókat tekintsék elsődleges információforrásnak!